Hücrelerinizin hafızası vardır. Tüm hayatlar boyunca yaşanılan travmalar, diğer insanları anlamaya çalışırken hücrelerimize kopyaladığımız, ağrı, acı, eziyet ve duygular, Dünya gezegeninde yaşarken yer çekimi ve satın aldığımız tüm yargı ve bakış açıları, hücrelerimizde deformasyon yaratır ve bunun sonucu olarak da fiziksel rahatsızlıklar ve aynı zamanda bunun hayatımıza yansıyan blokajlar yaşanmaya başlar.

Access Beden Prosesleri geçmiş yaşamlarımızdan ve şimdiki yaşamımızdan taşıdığımız ve bizi bloke eden duygu düşünce ve inanç kalıplarımızın hücrelerimizde ve bedenimizde yarattığı etkileri çözen, bedene el ile dokunularak yapılan, çok güçlü enerji çalışmalardır.

Seanslar 1-1,5 saat sürmektedir.

Görüş gücü, İşitme Gücü, Döllenmenin Onarımı, Kopyalamaların eliminasyonu ve yok edilmesi, Yeryüzü ile Birliğin onarımı, Beyin Kapasitesinin artırılması, Mükemelliyetçiliğin Yarattığı sıkışmışlığın eliminasyonu, Bedende eksik olan maddelerin (mineral, vitamin, hormon vs) tamamlanması ve fazla olan maddelerin (kisti miyom, şeker, su, ben, kemik fazlalığı vs) yok dilmesi, Bağışıklığın aktive edilmesi, duygusal yoğunluğun onarılması, Oksijen yetersizliğinin giderilmesi, Lenf bezleri uyumsuzluk ve tutarsızlığının giderilmesi vb. gibi, hali hazırda 50’nin üzerinde beden prosesi vardır.

Seans sırasında hangilerinin kullanılacağı enerjetik olarak algılanır ve bedenin ihtiyaç duyduğu prosesler uygulanır.

Beden çalışması sırasında, gerekli olduğu anlarda Access sözlü prosesleri de uygulanmaktadır.

Seans sayısı tamamen danışana ve sorununa bağlıdır.